TEX-RANGE

Hærdet polyester forstærket med glasfiber iblandet mineralsk skridhæmmende materiale.

Category:
 1. Produktinfo

  Ny skridsikker trappeforkant/trappevinkel udviklet til brug udendørs på gangbroer, stadions, lufthavnstrapper, perrontrapper eller trapper, hvor der er stor trafik som ønskes ekstra sikret.

  Undersøgelser har vist at risikoen for fald på udendørs trapper er stigende. Trappetrin som er uoverdækkede og udsat for regn og sne og er placeret på steder der er stærkt trafikeret, har en tendens til at blive glatte og kan derfor være en fare for den gående trafik.

  Gangsikkerheden øges væsentligt, hvis trædefladen på nederste og øverste trin, har en forskelsværdi på 30 points (LVR-værdi) i forhold til øvrige trin.

  Anvendes en trappeforkant (TEX3R + TEX2R- se under ‘Typer og Dimensioner’) med flere kanaler, monteres den første kanal med en trædeflade der afviger 30 points fra de øvrige kanaler.

  Typer:
  Rampeprofil: (bagkant til 0) TEXN 11 +TEX11R+TEXN51+TEX51R+TEX3Rog TEX2R

  Bagkantprofil:(Bagkant = 8mm) TEX11+TEX51

  Størrelser:
  Længder á 2,75m

  Trædeflader:

  4 forskellige farver: Gul – Grå – Hvid – Sort.

  Lysrefleksværdier: (LVR) er 31,28  – 24,77 – 81,58 og 4,07

  LVR-værdi:  sort= 0 og hvid=100. – Alle trædeflader har en LVR-værdi. Se farveskala.

  Materiale: Hærdet polyester forstærket med glasfiber iblandet mineralsk skridhæmmende materiale.

  Montering: Limning og/eller skruer.

 2. Profiloversigt
  TEX-RANGE TEX2R

  TEX-RANGE TEX2R

  TEX-RANGE TEX3R

  TEX-RANGE TEX3R

  TEX-RANGE TEX11

  TEX-RANGE TEX11

  TEX-RANGE TEX11R

  TEX-RANGE TEX11R

  TEX-RANGE TEX51

  TEX-RANGE TEX51

  TEX-RANGE TEX51R

  TEX-RANGE TEX51R

  TEX-RANGE TEXE1

  TEX-RANGE TEXE1

  TEX-RANGE TEXN11

  TEX-RANGE TEXN11

  TEX-RANGE TEXN51

  TEX-RANGE TEXN51

  TEX-RANGE TEXR1

  TEX-RANGE TEXR1

 3. Datablade og manualer