PROFILLØSNINGER

Tæppeprofiler anvendes i forbindelse med tæppemontering til niveau-, afstands- og overgangsudligning.

Profiler til tæppemontering er delt op i 8 afsnit, som relaterer til profilernes karakteristiske anvendelsesområder.

Endeprofilerne vises som afslutning op til kanter o.lign.
Dækprofilerne anvendes, hvor to gulvbelægningstyper støder sammen og danner et mellemrum.
Deleprofilerne anvendes hvor to belægningstyper møder hinanden i samme niveau, og overgangen gerne vil vises.
Hjørneprofilerne anvendes typisk, hvor det indvendige/udvendige hjørne skal beskyttes eller synliggøres.
Overgangsprofiler finder typisk anvendelse hvor to belægningstyper mødes i forskelligt niveau, og mellemrummet gerne ønskes skjult.
Fliseprofiler anvendes i forbindelse med montering af keramiske fliser til gulv og væg.
Klemprofiler finder anvendelse hvor to belægningstyper med uens tykkelse og forskelligt niveau mødes og profilet gerne må danne en glidende overgang.
Vinkelprofiler anvendes både som beskyttelse af hjørner og trappetrin.